fbpx

ISURE.in.ua

страхування від нещасних випадків кадр із фільму Пригоди Шуріка

– У Вас нещасні випадки на виробництві були? – Ні! – Будуть! кадр із фільму “Пригоди Шуріка”

 

Зазвичай, страхування від нещасних випадків – це послуга, яка нав’язується банком для позичальника, чи вимагається оргкомітетом при проведенні спортивних заходів. Також опцію захисту від нещасних випадків можна зустріти у договорах страхування медичних витрат туристів, які подорожують за кордон, чи у договорах з довгострокового страхування життя.

Розглянемо нюанси страхування від нещасних випадків. Який договір страхування обрати, якщо постає необхідність у страхуванні для роботи, для школи чи спортивної секції.

Підходи до страхування від нещасних випадків

ПЕРШИЙ ПІДХІД

Страхова виплата здійснюється за тимчасову страту працездатності у розмірі 0,2% від страхової суми в день, але не більше, ніж 20% від страхової суми

Страхування на випадок стійкої втрати працездатності
– І група інвалідності – 100% від страхової суми;

– ІІ група інвалідності – 75 % від страхової суми;

– ІІІ група інвалідності – 60 % від страхової суми.
Смерть застрахованої особи – 100% від страхової суми.

В сьому випадку застрахувати можна окремо ризики, наприклад, лише смерть застрахованої особи, або смерть і стійка втрата працездатності, або всі три ризики

 

ДРУГИЙ ПІДХІД 

Страхова виплата за тимчасову страту працездатності здійснюється у розмірах в залежності від виду травми, але не більше 50% на один страховий випадок.

Страхування на випадок стійкої втрати працездатності
– І група інвалідності – 100% від страхової суми;

– ІІ група інвалідності – 75 % від страхової суми;

– ІІІ група інвалідності – 60 % від страхової суми.
Смерть застрахованої особи – 100% від страхової суми.

Приклад  таблиці, що містить перелік травм і норми виплат страхового відшкодування.

Вид тілесного ушкодження (розладу функцій організму) або його наслідків %
1. Перелом кісток черепа  
1.1 перелом зовнішньої пластинки кісток склепіння, розбіжність шва  5
1.2 перелом склепіння  15
1.3 перелом основи  20
1.4 перелом склепіння і основи  25
Примітка до п.1: у випадку відкритого перелому додатково виплачується 5% страхової суми
2. Внутрішньочерепний травматичний крововилив  
2.1 cубарахноїдальний  15
2.2 епідуральна гематома  20
2.3 субдуральна гематома  25
3. Ушкодження головного мозку:  
3.1 струс головного мозку, пост травматична  вегето-судинна дистонія,  діагностовані  невропатологом, при якому потрібне лікування протягом 10 – 15 днів 5
3.2 струс головного мозку, діагностований невропатологом, при якому потрібне лікування протягом 16 днів і більше 10
3.3 удар головного мозку 15
3.4 не видалені сторонні тіла в порожнині черепа (за винятком шовного і пластичного матеріалу) 20
3.5 розтрощення речовини головного мозку 50

Як вирахувати розмір страхової виплати?

Приміром страхова сума 100 000 грн

У першому підході за перелом руки йде виплата у відповідності з днями непрацездатності  – 200 грн в день, але не більше 20 000 грн

У другому підході виплата залежатиме від травми, яку отримав застрахований. Як видно з таблиці, виплата не прив’язується до днів втрати працездатності.

Ушкодження області ліктьового суглоба: % Виплата, грн
 перелом однієї кістки без зміщення відломків,  розрив зв’язок  5 5 000
 перелом двох кісток без зміщення відломків  10 10 000
 перелом кісток зі зміщенням відломків  15 15 000

Коли наклали гіпс і відпустили додому, у першому випадку 200 грн виплати вистачить хіба що на бинти. Тому страхування осіб, що займаються спортом чи зайняті на роботах з підвищеним ризиком травмування, є зміст проводити з виплатами за другим варіантом – страхова виплата здійснюється згідно з таблицею страхових виплат при втраті Застрахованою особою загальної працездатності в результаті нещасного випадку (у відсотках від страхової суми).

Як вирахувати бюджет на страхування?

Наприклад, страховий тариф складає 0,5%

Страхова сума на одного застрахованого 100 000 грн

Платіж 500 грн

Бюджет 75 000грн

Якщо ви не проводите тендер через прозоро, ваш бюджет до 3000 грн, то  страхова сума = 4000 грн

 

Документи для виплати

Перелік документів для виплати страхового відшкодування зазначається в договорі. Для отримання страхової виплати, особа, яка має право на одержання страхової виплати (Застрахована особа, Вигодонабувач, спадкоємець Застрахованої особи/Вигодонабувача), повинна надати Страховику такі документи: Заяву (за встановленою Страховиком формою) на отримання страхової виплати;

1) Договір страхування;

2) Документ, що підтверджує особу одержувача страхової виплати (Застрахованої особи, Спадкоємця Застрахованої особи/Вигодонабувача), а саме: паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру (надається фізичною особою – одержувачем страхової виплати).

3) При настанні нещасного випадку на виробництві – акт за формою Н-1 чи НПВ.

 

Повідомлення про страховий випадок

Негайно, але у будь-якому разі не пізніше 72 (семидесяти двох) годин (за винятком вихідних та святкових днів) Страхувальник, Застрахована особа або її спадкоємці та/або Вигодонабувач повинні повідомити Страховика про подію із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Застрахованої особи, номеру Договору страхування, причин та обставин нещасного випадку, його наслідків (якщо вони відомі).

Повідомлення може бути зроблено у наступній формі: особисто у письмовій формі Страхувальником (Застрахованою особою) або його представником за адресою Страховика; повідомлення факсом з отриманням підтвердження передачі повідомлення на номер факсу Страховика; повідомлення електронною поштою з підтвердженням доставки електронного листа; надсилання листа з повідомленням або кур’єром на адресу офісу Страховика (датою повідомлення вважається дата відправлення листа, згідно поштового штемпеля).

Зазначимо, що страхування від нещасного випадку відрізняється від медичного страхування прив’язкою виплати саме до нещасного випадку, зазвичай поліс коштуватиме дешевше медстраховки. За полісом медичного страхування прив’язка йде до хвороби чи нещасного випадку, але зазвичай медичні страховки містять виключення: професійне заняття спортом чи роботу, пов’язану з ризиками травматичного ушкодження.

Якщо договір страхування містить 2 види і медичне страхування, і страхування від нещасних випадків (зазвичай так страхують туристів), то в застрахованої особи є можливість, як полікуватись за медичним полісом, так і отримати грошову компенсацію за травму, а додаткові кошти витратити на реабілітацію.

 

 

Читайте також попередні посібники з таких видів страхування:

Страхування відповідальності арбітражного керуючого http://www.isure.pro/economiyanastrahuvanniak/

Страхування відповідальності приватного виконавця http://www.isure.pro/dovidnyk_strahuvannya_privatnogo_vykonavtsa/