У цій статті Ви зможете дізнатись особливості страхування відповідальності приватних виконавців, визначення термінів, як основні параметри страхування впливають на ціну договору.

Основні положення страхування розроблені робочою групою, організованою Центром комерційного права, до якої увійшли представники Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту, страхових компаній та Ліги страхових організацій.

Страхувальники Приватні виконавці.
Дія Договору поширюється на ризик настання відповідальності Страхувальника та помічників Страхувальника.
Страхова сума У 2017 році мінімальна страхова сума становить 3 млн. 200 тис. грн. Але страхувальник (приватний виконавець) має право ініціювати перед страховиком збільшення  розміру страхової суми в період дії договору. Протягом перших трьох років діяльності приватного виконавця страхова сума повинна бути не меншою від загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні протягом року. А надалі – не менше 10 відсотків загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні протягом року.
Предмет договору Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону і пов’язані з його обов’язком відповідно до чинного законодавства України відшкодувати збиток, ненавмисно завданий Страхувальником (його працівниками – помічниками приватного виконавця) третім особам внаслідок неналежного виконання Страхувальником (приватним виконавцем) своїх обов’язків, передбачених діючим законодавством України, при здійсненні діяльності з примусового виконання судових рішень та рішень інших органів виконавчої влади.
Страховий випадок Страховий випадок – факт настання відповідальності Страхувальника за заподіяння шкоди майновим інтересам третіх осіб у зв’язку з подією (ненавмисною помилкою, недоглядом тощо).

Факт підтверджується Страхувальником або судовим рішенням, що набрало законної сили.

Подія відбулася під час здійснення Страхувальником діяльності приватного виконавця протягом дії та у місці дії Договору.

Виключення До початку або після закінчення дії Договору.

У стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

Коли боржником або стягувачем є сам виконавець, близькі йому особи (особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки з виконавцем (у тому числі особи, які разом проживають, але не перебувають у шлюбі), а також незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням виконавця), пов’язані з ним особи;

Коли боржником або стягувачем є особа, яка перебуває у трудових відносинах з таким Страхувальником;

Коли Страхувальник, близька йому особа чи особа, яка перебуває зі Страхувальником у трудових відносинах, має реальний або потенційний конфлікт інтересів, тобто коли у Страхувальника, близької йому особи чи особи, яка перебуває зі Страхувальником у трудових відносинах, є приватний інтерес, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття ним рішень при виконанні службових повноважень.

 

Порядок та умови здійснення страхового відшкодування

 

Протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів і відомостей про обставини настання страхового випадку відповідно до Розділу 6 цього Договору  Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування та складає відповідний страховий акт або приймає рішення про відмову у  виплаті страхового відшкодування.

У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування виплата здійснюється впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня  складання страхового акту.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Страхувальника та третю особу в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови.

Виплата страхового відшкодування може здійснюватись Страхувальнику у разі, якщо Страхувальник самостійно врегулював вимоги, пред’явлені йому третіми особами, або безпосередньо третім особам, що зазнали збитків, якщо Страховик згоден з таким відшкодуванням.

Якщо постраждала третя особа одержала частково відшкодування шкоди від Страхувальника, то Страховик оплачує третій особі лише різницю між сумою, що підлягає оплаті за умовами страхування, і отриманою сумою. При цьому сума часткового відшкодування, що Страхувальник виплатив третій особі, компенсується Страховиком безпосередньо Страхувальнику.

Після здійснення виплати страхового відшкодування, страхова сума зменшується на розмір виплаченого відшкодування.

Якщо умовами Договору передбачена сплата страхового платежу частинами, то Страховик при здійсненні виплати  страхового відшкодування може утримати із суми страхового відшкодування неоплачену частину страхового платежу.

Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику виплачене страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом передбачених законодавством України термінів позовної давності виявиться така обставина, що за законом або за цим Договором повністю або частково позбавляє Страхувальника або третю особу права на страхове відшкодування.

Шаблон договору страхування.
У договорі може передбачатись безумовна франшиза, рекомендовано не більше 1%, а також субліміт відповідальності страхової компанії. Це дозволить зекономити на страхуванні, але перекладе ризики відповідальності на приватного виконавця.

Франшиза – це сума, яку страхова компанія не виплачує при настанні страхового випадку.  Зазвичай, це власна участь приватного виконавця у покритті збитків. Чим більше франшиза, тим дешевше коштує страховка. У наших договорах страхування передбачена безумовна франшиза у відсотках від страхової суми. Наприклад, страхова сума 3 200 000 грн – має 1% франшизи. Обраховуємо розмір франшизи у гривнях: 3 200 000 грн × 1% = 32 000 грн.

Якщо збиток не перевищує франшизу, приватний виконавець відшкодовує третім особам завдані збитки самостійно. Якщо збиток перевищує франшизу, страхова компанія покриває ту його частину, що перевищує франшизу. Наприклад, шкода оцінюється у 320 000 грн. Страхова компанія виплатить 288 000 грн, а 32 000 грн – має оплатити приватний виконавець.

Субліміт відповідальності – це максимальна виплата за одним страховим випадком, або виплата у розрахунку на одного потерпілого. Також субліміти можуть залежати від того, чому/кому завдано збиток: майну чи життю і здоров’ю третіх осіб. Згадайте автоцивілку – обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Субліміт завжди менше страхової суми, тому і страховка з ним коштує дешевше. Адже страхова компанія уникає одноразового великого збитку. При виплаті страхового відшкодування страхове покриття у подальшому (до кінця дії договору) зменшується на суму виплати.

Наприклад, договір зі страховою сумою 3 200 000 грн має субліміт 100 000 грн. Заподіяний збиток у розмірі 105 000 грн. В цьому випадку страхова компанія відшкодує 100 000 грн, а приватний виконавець 5 000 грн. Договір страхування продовжить свою дію зі загальним покриттям 3 100 000 грн, в тому числі 100 000 грн за одним страховим випадком.

Підсумовуючи вище написане, хочу зазначити, що я завжди раджу клієнтові перестрахуватися та обирати найкращий захист. Особливо у новому виді страхування, де відсутня статистика і преценденти з визначення вини приватного виконавця. Адже плата за страхування відповідальності завжди менше франшизи, яку доведеться оплачувати самостійно.

Замовити договір страхування Ви можете на моєму сайті:

Страхування професійної відповідальності приватних виконавців