З початком російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року того ж дня в Україні був введений воєнний стан.

При цьому самий лише факт запровадження воєнного стану не впливає на чинність будь-яких правочинів, у тому числі договорів страхування – всі права й обов’язки сторін залишаються чинними (з нижченаведеними застереженнями).

  • дія форс-мажорних обставин не звільняє сторону від обов’язку за договором, а лише є легітимною підставою відстрочити виконання такого обов’язку до закінчення їх дії та не понести відповідальності за таке прострочення (у вигляді штрафних санкцій);
  • лише факт проведення бойових дій чи запровадження обмежень воєнного часу не звільняє сторону від відповідальності, якщо такі обставини прямо не перешкоджають особі фізично чи юридично виконати конкретний обов’язок за договором (наприклад, сплатити кошти).

Саме за таких обставин, до прикладу, страховик може затримати страхову виплату (з дотримання процедури повідомлення про форс-мажор і його підтвердження), але муситиме здійснити її, коли дія обставин форс-мажору на нього припиниться.

У яких випадках страховик може відмовити у страховій виплаті?

Частина 1 статті 991 Цивільного кодексу та частина 1 статті 26 Закону “Про страхування” передбачає низку випадків, коли страховик має право відмовитися від здійснення страхової виплати.

При цьому цей перелік не є вичерпним, а договором можуть бути передбачені і інші підстави для відмови здійснити страхову виплату, якщо це не суперечить закону. 

На практиці страховики включають до правил страхування додаткові підстави для відмови у здійсненні страхової виплати, зокрема, пов’язані з війною.

Так, страховики наперед відмовляються покривати ризики спричинення збитків унаслідок бойових дій – наприклад, якщо застраховане майно було пошкоджено чи знищено через бойові дії (влучанням куль, снарядів тощо) така шкода не покривається страховиком. 

Страхування від воєнних ризиків існує як окремий продукт на ринку, але через надмірну вартість в останні роки не є поширеним.

Чи діють договори страхування в зоні бойових дій і на окупованих територіях?

З 2014 року страховики включають до договорів ще одне “воєнне” застереження – договори страхування як правило не діють на території проведення бойових дій і на окупованих територіях України. 

Це означає, що жодні випадки (як спричинені бойовими діями, так і незалежні від них) не визнаються страховими, якщо відбулися в зоні бойових дій чи на непідконтрольній уряду території.

До 24 лютого 2022 року для визначення відповідних територій страховики керувалися розпорядженням КабМіну, яким затверджено перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

Натомість у контексті повномасштабної російської агресії проти України з 24 лютого 2022 року такі “територіальні” винятки в договорах страхування є доволі суперечливими, оскільки бойові дії не є локалізованими, а чіткий нормативний перелік адміністративно-територіальних одиниць, на яких тривають бойові зіткнення, наразі відсутній.

13 березня 2022 року Постановою Кабінету Міністрів №269 було внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Ця постанова врегульовує питання взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та визначає перелік території, де проводяться бойові дії.

До такого переліку, який формується Державною службою з надзвичайних ситуацій, належать: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та місто Київ.

Разом з тим, до чіткого нормативного визначення території проведення бойових дій (коли це стане можливим) питання дії договорів страхування на тих чи інших теренах може бути предметом спору зі страховиками. 

Якою є позиція страховиків і регулятора?

Найбільші страхові компанії України з початку російського вторгнення підтвердили чинність договорів страхування та свої зобов’язання з відшкодування за страховими випадками, що, втім не скасовує означені вище винятки. 

Аналогічної позиції дотримувалися страхові компанії і 2018 року, коли в окремих регіонах України вперше було введено воєнний стан.

Національний банк, як регулятор на ринку страхових послуг, 27 лютого 2022 року рекомендував страховикам спростити процедуру врегулювання випадків, що мають ознаки страхових, шляхом максимального використання електронних документів і копій необхідних документів у разі неможливості або ускладнення можливості отримання їх оригіналів, а також застосовувати інші засоби дистанційного врегулювання страхових випадків. 

Одна з таких спрощених процедур давно доступна громадянам – складення “європротоколу” за т. зв. “автоцивілкою”.

Крім цього, регулятор не проводитиме інспекційні перевірки учасників ринку страхових послуг і подовжує терміни подання ними річної фінансової звітності.

Отже, договори страхування є чинними незалежно від введення в Україні воєнного стану, зі стандартними форс-мажорними застереженнями, які застосовуються і в інших видах договорів. 

Натомість, як правило, страховики не покривають “воєнні” ризики та виключають зони бойових дій і неконтрольовані урядом терени з території страхування. 

Невизначеність таких зон і територій може бути підставою для спорів зі страховиками, що зараз вимагає завчасної комунікації між сторонами договорів щодо цього питання.

Джерело:
1) Стаття Романа Антонів на Економічній правді https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/14/685760/
2) сайт ТПП https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022
3) Заява НБУ щодо діяльності страхових компаній https://www.facebook.com/100064819655579/posts/318323470338306

Попередній допис, про звіт скільки страхових працює тут:
https://isure.in.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b2%d1%96%d0%bb%d0%ba%d0%b0-1-%d0%ba%d0%b2-2022-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83/
Автоцивілка під час війни:
https://isure.in.ua/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b2%d1%96%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%96%d0%b4-%d1%87%d0%b0%d1%81-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8/